Welkom in deze Stille of Goede week

Bezinningstekst van dinsdag 7 april


Meditatief avondgebed, bij Markus 8: 34-37 Getekend door moed

Getekend leven – dit motief is verbindend in deze drie avonden aan het begin van wat de Stille Week wordt genoemd. Stilte draagt ons, kan ons brengen tot een dieper verstaan - misschien ook van onszelf – wij die leerling willen zijn, in het spoor van Jezus.
Hem, de weg die hij onder mensen is gegaan, willen we ook meer en meer leren peilen.
Over navolging spreekt hij – Jezus. En over wat dat oplevert, en wat dat mensen, zoals u en ik, ook kost. Wij willen onszelf niet verliezen. Wij willen controle houden over ons leven.
Toch lukt dat ons niet, zeker niet in deze weken en maanden waarin het leven nagenoeg stilstaat. Een onzichtbaar virus maakt dat we de controle over eigen leven en ritme daarin, zijn kwijtgeraakt.
Spannend blijft de vraag wat we uiteindelijk aan deze tijd over houden – blijken te hebben gewonnen aan inzicht in ons bestaan. Leren we nu echt goed uitzeven wat belangrijk is in ons leven en wat niet?
Vooral dat ene woord van Jezus houdt me nu bezig; wat baat het de mens de gehele wereld te winnen, maar aan zijn ziel schade te lijden? Die ziel, denk ik, is in onze tijd ook de collectieve ziel – moeder aarde die schade lijdt. Als we zoveel vliegen kriskras over de wereld, als we zoveel vlees eten, dieren ophokken, dan warmt de aarde op, grijpen virussen hun kans. Moeder aarde slaat dan terug.
Het loslaten van die verwoestende levensstijl kan winst opleveren. Meer onthouding, meer matiging, kan wel eens behoren tot de weg die Jezus in deze tijd van ons vraagt.
Wat we winnen is: verdieping in bewust leren leven. Dat is respectvol, inclusief leven, waardoor ook moeder aarde en kwetsbare mensen kunnen opleven.
Deze nieuwe, deels hervonden, manier van leven kan ons leven tekenen. Tekent u mee? .


*****************************

Bezinningstekst van maandag 6 april


Woorden bij Matteus 5:1-11, 6 april 2020
Getekend door hoop – dat is het watermerk, ook van Jezus’ woorden uit de Bergrede.
Tien maal klinkt het woord “gelukkig”. Vanuit de diepte, de moeite van het bestaan, klinkt over kwetsbare mensen als u en ik: gelukkig ben je, als je nederig bent van hart, als je treurt, dorst naar gerechtigheid, gelukkig ben je als je in je zachtmoedigheid, klappen oploopt. Gelukkig ben je als je zuiver van hart bent en wilt blijven – gelukkig ben je als je wordt vervolgd omwille van de gerechtigheid. Tien keer klinkt belofte, gericht op toekomst: je zult getroost worden, je zult verzadigd worden, het land bezitten, je zult God zien – kinderen van God genoemd worden.
Zoals de tien plagen in Egypte tien slagen waren die het onrecht wisten te breken van onrecht en slavernij, zo gelden de tien woorden van Jezus als belofte, evenzeer bevrijdend, genezend omdat ze ons optillen uit angst en vertwijfeling en ons richten op de toekomst.

Als er ooit een tijd is waarin we die gerichtheid op toekomst nodig hebben, dan is dat nu in deze weken en maanden, waarin zoveel tot stilstand is gekomen, maar waarin ons denken kan blijven doormalen – niet de angst zal ons moeten leiden, maar vertrouwen in de toekomst. Die wijsheid en veerkracht ligt in de bemoedigende woorden van Jezus. Hij hield daaraan vast, ook toen het net zich samentrok om zijn leven.

Jezus bleef getekend, ook door de hoop. Als zoon uit Israel had hij geleerd zo te leven – de dagen te tellen, vanuit het donker naar het licht, gericht op de toekomst die blijft geborgen in Gods hand. Zo staat geschreven, getekend door hoop, in het begin van de schepping: het werd avond en het werd morgen – een nieuwe dag. Heer, leer ons zo onze dagen tellen, ons leven, getekend maar gedragen door hoop.


*****************************

Stille Week


In de vorige Nieuwsbrief meldden wij al dat onze kerk i.v.m. Corona tijdelijk niet gebruikt wordt. Dat betekent ook dat het vertrouwde veertig-dagen boekje maar één keer gebruikt is. De komende week is het de stille week als aanloop naar Pasen en ook daarvoor is er een boekje klaar. U vindt het in de kolom actualiteiten en kunt 't downloaden door op de afbeelding te klikken.


*****************************

Nieuwsbrief


Door de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt onze deuren te sluiten.
Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig.
Om toch in contact met onze leden en dorpsgenoten te blijven hebben wij een nieuwsbrief uitgegeven.
Door te klikken op de afbeelding in de kolom 'actualiteiten',  wordt deze naar uw computer gedownload.


*****************************

Mededeling in verband met de Corona crisis.

De kerkenraden van ‘s-Heer Abtskerke en van Nisse hebben het volgende besloten:

Voor de komende tijd zullen er in beide kerken geen kerkdiensten gehouden worden.

Wij zullen van dag tot dag de ontwikkelingen volgen en hierop anticiperen.
Via deze pagina brengen wij u hiervan op de hoogte.


Wij richten ons bij dit besluit op de maatregelen die landelijk van kracht zijn en vragen iedereen om zich hier aan te houden.
Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd gezelschappen.


*****************************


Welkom op de website van de PKN gemeente van 's-Heer Abtskerke.
Wij zijn een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland.
Ons dorp heeft een mooie monumentale kerk van omstreeks het begin van de 14e eeuw, genoemd naar Johannes de Doper.
Het is een gebouw met een uitstekende akoestiek, een juweeltje! Groot genoeg voor iedereen die wil komen en klein genoeg om je niet verloren te voelen.

Op deze site kunt u alles vinden over de manier waarop wij gemeente willen zijn. U kunt hier ook alle actuele informatie over onze gemeente vinden.

Omdat we een kleine gemeente zijn hebben we al decennia geleden samenwerking gezocht met de gemeente van Nisse.
De zondagse kerkdiensten worden om en om gehouden in de Maria kerk van Nisse en de Johannes de Doper kerk van 's-Heer Abtskerke, elke zondag om 10 uur.
Enkele jaren geleden zijn we daarnaast ook een samenwerkingsovereenkomst aan gegaan met Hoedekenskerke. Regelmatig zijn er nu ook gezamenlijke kerkdiensten van deze drie gemeenten.

Op 27 september 2017 is de overeenkomst voor de federatie kerkgemeenschappen in de
Zak van Zuid-Beveland getekend. Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten:
Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande (DEO), Oudelande, Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke samen de gefedereerde Protestantse gemeente 'Rond de Zwake'.

*****************************

High Tea
“Gods liefde uitdragen met handen en voeten”

Onze kerk van 's-Heer Abtskerke staat pontificaal in het midden. De inwoners van het dorp zouden de 14e-eeuwse Johannes de Doperkerk niet graag willen missen, ook al worden de zondagse diensten lang niet meer door iedereen bezocht. Met een jaarlijkse high tea wil de diaconie de band met het dorp versterken.

U kunt het hele artikel, wat in uitgave februari 2020 van 'Woord en Weg' staat, lezen, door op de afbeelding te klikken.


Kringwerk 2019-2020


In de Kringwerk brochure 2019 - 2020 vindt u het aanbod uit de regio.
Een brochure vol met leuke en interessante gesprekskringen..... en veel meer!
Klik op de afbeelding in de actualiteiten kolom om te downloaden.

Koffie in de consistorie van de Johannes de Doperkerk!


Het leek de Kerkenraad een goed idee om deze activiteit in onze Johannes de Doperkerk te organiseren.
Nel de Jonge en Pauline Mol hebben alles voorbereid en heten u / jullie welkom op deze, naar wij hopen gezellige koffie ochtenden.

Tot nader bericht zijn deze koffie ochtenden afgelast.

Elke tweede dinsdag van de maand reserveren we de consistorie voor de koffie ochtend.
Er is geen verplichting om elke maand te komen. U komt als u zin hebt!
Wij hopen gezellige uurtjes te krijgen met elkaar!

Met een groet van: Nel de Jonge en Pauline Mol


*****************************© Protestantse Kerk 's-Heer Abtskerke links 711